Back to Top

3D Geoviewer

Door de inzet van nieuwe technologieën worden onze steden steeds slimmer.   

Met de 3D Geoviewer kunt u al uw (geo)data 3D visualiseren en combineren met open data. Een breed scala aan analyses wordt hierdoor mogelijk.


Probeer de online versie Download de 3D Geoviewer

Versie 12-4-2018 Lees voor gebruik eerst onze disclaimer

StrateGis 3D Geoviewer

Met de 3D Geoviewer kunnen beleidsmedewerkers, bestuurders en managers maar ook andere geïnteresseerden, snel inzicht krijgen in complexe ruimtelijk vraagstukken. Alle beschikbare informatie van bijvoorbeeld PDOK, DINO, maar desgewenst ook van andere instanties, kan snel worden ontsloten, gecombineerd en op begrijpelijke wijze worden weergegeven. Dit gebeurt zodanig dat deze informatie optimaal meegenomen kan worden bij het verantwoord benutten, gebruiken en beheren van de boven- en ondergrond.

Datavisualisatie in 2D en 3D

Wet Bodembescherming

Bomen, bebouwing en lichtmasten

Boomwortels, riolering en containers

Bomen, putten en bodemopbouw

Vervuiling en hoofdtransportleidingen

Bebouwing inclusief schaduw

Vervuiling en beregeningsputten

Bebouwing met bestemmingsplan

Online Demo Basis Pro
Basiskaarten icon icon icon
Datalagen combineren icon icon icon
Rijke datasets, o.a. gebouwen, windmolens, bestemmingsplannen, etc. icon icon icon
3D Bodemopbouw icon icon icon
Zelf datalagen toevoegen icon icon icon
Bookmarks opslaan (project view) icon icon icon
Vastgoed tekenen en rekenen (bouwblok) icon icon icon
Probeer de online versie Download de 3D Geoviewer mail naar info@strategis.nl

De 3D Geoviewer biedt:


  • Een driedimensionale visualisatie van het gebied, inclusief bebouwing, vegetatie, bodemopbouw, kabels en leidingen.

  • Driedimensionale visualisatielagen met aanvullende data. zoals bestemmingsplan, cultuurhistorische waarde, drinkwaterbescherming en verontreiniging.

  • De tool zoekt binnen publieke geodata-servers. Hierdoor kan er (basis) data worden verzameld van elk gebied binnen Nederland. De software converteert deze data naar een model dat gebruikt kan worden binnen de tool.

  • De mogelijkheid om bestaande data toe te voegen, om vervolgens de data te harmoniseren, combineren en te vertalen (al dan niet met behulp van modellen) naar informatie.

Stuur een mail als u meer informatie wilt naar: info@strategis.nl

Inventarisatie

We verzamelen alle relevante ruimtelijke data en presenteren dit op een overzichtelijke manier.

Analyse

Data uit diverse bronnen worden gecombineerd in één tool, zodat interpretaties  en analyses mogelijk worden.

Simulatie

Door koppeling met andere tools kunnen we ruimtelijke aanpassingen simuleren en effecten doorrekenen.

Oplossing

Kansrijke varianten worden verder uitgewerkt en onderbouwd, zodat een besluit kan worden genomen.